"Klientów bez maseczek nie obsługujemy" - na kartkę z taką informacją natknęliśmy się ostatnio w jednym z giżyckich sklepów. Czy obsługa może zignorować lub wyprosić za drzwi osobę z niezakrytymi ustami lub nosem? I po czyjej stronie staną policjanci, jeśli zostaną wezwani przez sprzedawcę albo urażonego klienta? O to pytamy Katarzynę Totę - Leszczyńską, powiatowego rzecznika konsumentów w Giżycku.

Dostałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej, albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Ci umowy? To potencjalne sytuacje, w których ktoś nieuprawniony mógł posłużyć się Twoimi danymi. Pamiętaj, nie jesteś bezbronny! - przypomina Katarzyna Tota - Leszczyńska, powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku.