WAŻNE TELEFONY

 

112
Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

Policja

Straż Pożarna

Pogotowie

Straż Miejska


URZĘDY:

STAROSTWO POWIATOWE - 87 428 59 58

URZĄD MIEJSKI - 87 732 41 11

URZĄD GMINY - 87 429 99 60

URZĄD SKARBOWY - 87 429 30 00

POWIATOWY URZĄD PRACY - 87 429 64 40

 

INNE:

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY - 87 428 43 26

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 87 429 27 53

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 87 428 56 06

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 87 428 25 05

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 87 429 13 36

CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - 87 428 52 65

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - 87 429 10 89