Po niespełna trzech miesiącach Punkt Szczepień Powszechnych w hali MOSiR przy ul. 3 Maja przechodzi do historii. Wojewoda warmińsko - mazurski zgodził się na jego zamknięcie od 1 sierpnia.

Giżycko znów będzie kształcić dyplomowane pielęgniarki, co jest świetną informacją nie tylko w kontekście przewidywanych przez ekspertów kolejnych potencjalnych kryzysów zdrowotnych. Od przyszłego roku akademickiego w naszym mieście będzie działać filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym wiedzę zdobywa obecnie prawie 10 tysięcy osób.

Ksiądz Kazimierz Gryboś wraca do Giżycka, ale nie do parafii pw. Ducha Świętego Pocieszyciela, której proboszczem był przez 20 lat. Decyzją Biskupa Ełckiego lubiany i ceniony nad Niegocinem kapłan od sierpnia pokieruje parafią pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Wilanowie.