Giżyccy strażacy mają nowego szefa. Ostatniego dnia września ze swoimi podwładnymi pożegnał się brygadier Jacek Baczewski, który - jak to się ładnie określa - "przeszedł na zaopatrzenie emerytalne". Jego miejsce w gabinecie komendanta zajął młodszy brygadier Tomasz Siemieniuk, ostatnio pracujący na Podlasiu.

44-letni bryg. Jacek Baczewski strażacki mundur przywdziewał przez 25 lat, z których ostatnie trzy (dokładnie trzy, bo pracę rozpoczął 1 października 2017 roku) spędził nad Niegocinem (zastąpił - przypomnijmy - bryg. Jerzego Kunickiego, który odszedł na emeryturę po 45 latach służby, w tym 21 na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Giżycku). Nowy szef giżyckich strażaków Tomasz Siemieniuk ma 42 lata, ostatnio piastował stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Mońkach (podlaskie). W środowej uroczystości pożegnania odchodzącego szefa KPPSP w Giżycku i powitania jego następcy uczestniczył nadbrygadier Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzki PSP w Olsztynie oraz wielu zaproszonych gości.

Bogusław Zawadzki

komendant baczewskiNadbrygadier Tomasz Komoszyński (z lewej) dziękuje brygadierowi Jackowi Baczewskiemu za 25 lat służby

fot. KP PSP w Giżycku