Wszyscy pracownicy Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku trafili na kwarantannę. Placówka będzie nieczynna co najmniej do 20 października, ale wnioski we wszelkich sprawach są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które od wczoraj (14 października) samo pracuje... w systemie zdalnym.

Na drzwiach wejściowych do siedziby PCPR przy ul. Smętka zamontowano skrzynkę, do której należy wrzucać wszystkie dokumenty dotyczące spraw leżących w kompetencjach placówki (m.in. piecza zastępcza, wnioski do PFRON czy do wspomnianego na wstępie PZOoN). W sprawach bardzo pilnych można dzwonić pod nr 87/429 - 10 - 89, pod tym samym numerem prowadzona będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz wsparcie psychologiczne. W systemie pracy zdalnej PCPR pozostanie do odwołania.

bz