Giżycko znów będzie kształcić dyplomowane pielęgniarki, co jest świetną informacją nie tylko w kontekście przewidywanych przez ekspertów kolejnych potencjalnych kryzysów zdrowotnych. Od przyszłego roku akademickiego w naszym mieście będzie działać filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym wiedzę zdobywa obecnie prawie 10 tysięcy osób.

W ubiegłym tygodniu porozumienie w tej sprawie podpisali: rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Umowa zakłada współdziałanie na wielu płaszczyznach, m.in. przy opracowywaniu i realizacji programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz organizacji kształcenia praktycznego w placówkach medycznych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta. Początek kształcenia pierwszego rocznika pielęgniarek w Giżycku zaplanowano na jesień 2022 roku. 

bz