Strażnicy Dziecięcych Marzeń - grupa zajmująca się zwalczaniem pedofilii - zawitali w niedzielę na Mazury. Owocem ich wizyty było zatrzymanie dwóch mieszkańców powiatu giżyckiego, podejrzanych o popełnienie przestępstw względem osób nieletnich. 39- i 56-latek zostali przekazani policji.

"Jesteśmy organizacją zwalczającą proceder pedofilii, której priorytetem jest pomoc i ochrona naszych pociech przed niebezpieczeństwem czyhającym na nie w realu i w sieci" - czytamy na facebookowym profilu Strażników Dziecięcych Marzeń. Zgodnie z art. 243 kodeksu postępowania karnego, "każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa", przy czym osobę taką należy niezwłocznie oddać w ręce policji. I taka jest właśnie zasada działania SDM, którzy po wytropieniu pedofila w sieci często dokonują prowokacji, umawiając się z podejrzanym w konkretnym miejscu. Na profilu organizacji można znaleźć mnóstwo filmików z akcji Strażników - także tych niedzielnych - na których podejrzani (ich wizerunek nie jest chroniony) przyznają się do popełnienia zabronionych czynów.

- Zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa z art. 200a kodeksu karnego - informuje st. asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. - Czynności w tej sprawie są realizowane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku.

Czego dotyczy wspomniany artykuł 200a? Zacytujmy:

 

par. 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

par. 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Szczegółów dotyczących akcji w naszym powiecie rzecznik giżyckiej KPP nie ujawnia ze względu na "charakter sprawy oraz dobro prowadzonego postępowania". 22 lutego wobec obu zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Względem młodszego z mężczyzn orzeczono ponadto zakaz opuszczania miejsca pobytu poza czasem wykonywania pracy zarobkowej i zakaz kontaktowania się za pośrednictwem sieci internetowej z osobami małoletnimi poniżej 15. roku życia.

Bogusław Zawadzki