Niespełna 50 osób korzysta obecnie w Giżycku z "Przycisku życia". Od roku 2017, gdy domowa teleopieka dopiero raczkowała w naszym mieście (i województwie -Giżycko to wszak jej prekursor na Warmii i Mazurach), systemem objętych było około 90 potrzebującym. O "Przycisku" opowiada i do korzystania z niego zachęca dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, koordynator systemu bezpłatnej teleopieki domowej nad Niegocinem.

W 2022 roku rozpoczął się już 6. rok funkcjonowania teleopieki domowej w Giżycku tzw. „Przycisku życia”, pod honorowym patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Jest to dla nas duży sukces i radość z tego, że udało nam się wprowadzić system teleopieki, jako pierwszym w województwie warmińsko-mazurskim, a tym samym zapewnić giżyckim seniorom (osobom samotnym, schorowanym) poczucie bezpieczeństwa, a najbliższej rodzinie - komfortu, że ich bliski jest pod stałą fachową opieką. Ważne jest również, aby osoba starsza, niepełnosprawna, chora, czasowo lub trwale niesamodzielna, wymagająca opieki, jak najdłużej mogła bezpiecznie pozostawać w swoim środowisku domowym, gdzie czuje się najlepiej, a teleopieka na to pozwala.

Od 2017 r. do dzisiaj zapisanych było ok 90 seniorów, jednak z różnych przyczyn liczba ta, stale się zmienia (zgony w wyniku upadku, udaru, zatoru, ataku epilepsji, utraty przytomności spowodowanej hipoglikemią „niedocukrzeniem”, zatrzymania akcji serca, zabrania seniora do innego miejsca zamieszkania, umieszczenie seniora np. w DPS,itp.) obecnie mamy zarejestrowanych i aktywnych ponad 46 osób. Co roku jesteśmy przygotowani do utrzymania systemu, z którego korzystają giżyccy seniorzy, niemniej staramy się zwiększać liczbę urządzeń, aby nikomu nie zabrakło.

Aby skorzystać z bezpłatnej teleopieki domowej podopieczny musi:

- być mieszkańcem Giżycka,

- być osobą starszą (po 60 r. ż.), samotną, schorowaną,

- posiadać telefon stacjonarny lub komórkowy (w przypadku przypisania do seniora urządzenia II generacji posiadanie telefonu nie jest potrzebne; urządzenie do seniora dobiera Koordynator),

- opłacać terminowo swoje należności za abonament telekomunikacyjny,

- posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną,

- posiadać numer, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony lub ukryty,

- być osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania powierzonego urządzenia,

- wypełnić z Koordynatorem niezbędne dokumenty pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Te kryteria są bardzo ważne dla zasadności prowadzenia systemu, włączenia odpowiedniej osoby do teleopieki i jej dalszego finansowania.

 

przyc

W lutym tego roku pojawiła się informacja o możliwości przystąpienia do rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora 2022” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), który pierwszy raz zaproponował możliwość otrzymania 100% dofinansowania teleopieki z II modułu (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Giżycko otrzymało kwotę 68 500,00 zł. Przyjęty program jest między innymi odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście Miasto Giżycko wystąpiło z wnioskiem oraz kosztorysem i otrzymaliśmy 100% wnioskowanych kosztów. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie liczby nowoczesnych urządzeń II generacji (czujnik upadku, pomiar tętna, geolokalizacja GPS, krokomierz) o kolejne 55 sztuk. Zapraszamy zatem giżyckich seniorów spełniających powyższe kryteria do zgłaszania się bezpośrednio do koordynatora giżyckiej teleopieki domowej, celem weryfikacji i włączenia do bezpłatnego systemu ratującego życie w chwili jego zagrożenia.

Apeluję do wszystkich lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, księży, pracowników MOPS, rodzin, sąsiadów, aby nie byli obojętni na moją prośbę i zgłaszali osoby samotne z wielochorobowością do bezpłatnego systemu. To w Państwa środowiskach jest najwięcej osób, które powinny być wyposażone w „Przycisk życia”. Nadmienię, że w krajach wysokorozwiniętych „teleopieka” przepisywana jest jako recepta, co daje większy odsetek zgłoszonych osób chorych skazanych na samotność. Wystarczy zadzwonić do mnie pod numer tel. 798-112-125 i zgłosić osobę, resztę osobiście wszystko zorganizuję.

Zapraszam wszystkich Państwa do włączenia się w rozwój bezpłatnej teleopieki domowej skierowanej do giżyckich seniorów poprzez zgłaszanie osób, które według Państwa powinny zostać objęte „Przyciskiem życia”. To nic Państwa, ani seniora nie kosztuje, a bardzo podnosi poczucie bezpieczeństwa naszych seniorów i ich rodzin. Zadbajmy o nich wspólnie!

dr Katarzyna Karolska