Czy w giżyckiej Radzie Miejskiej znów będzie wakat? W czwartek zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja z jednym punktem roboczym - dyskusją na temat ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnej Jadwigi Małgorzaty Mistery.

Pod projektem uchwały o wygaśnięciu mandatu podpisało się trzech radnych "Aktywnego Giżycka" Paweł Andruszkiewicz, Piotr Andruszkiewicz i Łukasz Zakrzewski. Wykluczenie radnej Mistery ze składu Rady argumentują oni naruszeniem przez nią zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Miejskiej Giżycko. Przypomnijmy, iż na mocy tego samego przepisu w roku 2020 z grona miejskich radnych skreślono Mirosława Lubasa, klubowego kolegę wnioskodawców odwołania Jadwigi Mistery.

Teraz sprawę nagłośniło Stowarzyszenie "Aktywne Mazury" (nie mylić z "Aktywnym Giżyckiem"). W uzasadnieniu projektu uchwały na najbliższą sesję czytamy m.in.: "radna będąc pełnomocnikiem Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku i będąc pełnomocnikiem tej spółki na mocy stosownych pełnomocnictw w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem przez nią działalności gospodarczej, jest pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskała mandat".

O tym, czy ów mandat zostanie wygaszony, przekonamy się w czwartek (początek sesji o godz. 16.00). Niezależnie od tego o sprawie powiadomiony zostanie Wojewódzki Komisarz Wyborczy oraz Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

bz