Szykuje się drugie w historii giżyckiego samorządu wykluczenie z grona miejskich radnych. Wojewoda warmińsko - mazurski wezwał naszych rajców do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Jadwigi Małgorzaty Mistery, która w Radzie zasiada od 2006 roku (obecnie pełni w niej funkcję przewodniczącej Komisji Finansów i Gospodarki).

Powód? Naruszenie Ustawy o samorządzie gminnym, a dokładniej - jak to określił rzecznik wojewody Krzysztof Guzek - "pełnienie funkcji pełnomocnika spółki prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego". Radna Jadwiga Małgorzata Mistera jest bowiem zatrudniona w należącym do Miasta giżyckim szpitalu (na kierowniczym stanowisku dyrektora do spraw pielęgniarstwa) i od kilku miesięcy w niektórych sprawach reprezentuje prezesa Giżyckiej Ochrony Zdrowia (a jednocześnie jako radna decyduje np. o przyznawaniu szpitalowi pieniędzy miejskiego dofinansowania). Temat wypłynął wiosną za sprawą stowarzyszenia "Aktywne Mazury", a w czerwcu trafił nawet na sesję. Misterę "obronili" wówczas jej koledzy i koleżanki z Giżyckiego Porozumienia Obywatelskiego, a więc ugrupowania, z którego weszła ona do Rady. Sprawa trafiła więc na biurko wojewody, który pisemnym postanowieniem z 9 września tego roku wezwał giżyckich rajców do "podjęcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej". Oczywiście GPO, wsparte dwoma radnymi, którzy do samorządu dostali się z ramienia innego ugrupowania, ma aktualnie większość w Radzie - trudno zatem spodziewać się, by doszło do wykluczenia radnej podczas sesji. Jeśli jednak Rada nie podejmie uchwały nakazanej przez wojewodę, on sam wyda zarządzenie, na mocy którego Jadwiga Małgorzata Mistera straci mandat. Będzie to drugi taki przypadek w historii giżyckiego samorządu. Niemal równo dwa lata temu za złamanie Ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego z Radą pożegnał się Mirosław Lubas.

Kto zastąpi Jadwigę Małgorzatę Misterę, jeśli ta przestanie być radną? Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ślubowanie złoży wówczas Marzenna Sroka, która pracowała już na rzecz Miasta w kadencji 2014-2018.