Nad Miejską Bazą Sportów Wodnych, gdzie w miniony czwartek po raz drugi spotkali się członkowie Giżyckiego Klubu Sportowego "Mamry", wieczorem można było dostrzec długo wyczekiwany "biały dym". W końcu udało się bowiem wybrać nowe władze klubu. Funkcję prezesa "GieKSy" powierzono Tomaszowi Kubkowskiemu.

Początek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania - tym razem poprowadzonego przez trenera drużyny seniorów Marka Radzewicza - zwiastował powtórkę z rozrywki, czyli z lutowego spotkania, zakończonego kompletnym fiaskiem (uznanego za nieważne) po ponad dwóch godzinach obrad. Wszystko ponownie za sprawą ogromnego zamieszania z listą członków uprawnionych do głosowania. Niektórzy nie kryli swojego oburzenia po tym, jak nie otrzymali mandatu, choć opłacili składkę członkowską (i jeszcze dwa tygodnie wcześniej mieli prawo głosu), inni byli zaś szczerze zaskoczeni, gdyż mandat im wręczono, mimo iż... składki nie opłacili. Organizacyjny chaos udało się opanować po kilkudziesięciu minutach, co - oczywiście - i tak nie zamyka tematu. Uregulowanie szeroko pojętej kwestii członków klubu (w ramach opracowania nowego statutu stowarzyszenia) powinno być bowiem jednym z priorytetowych zadań dla świeżo wybranego kierownictwa "GieKSy".

Same wybory - biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i fakt, że wszyscy jak najszybciej chcieli mieć to już za sobą - przebiegły dość sprawnie. Przed głosowaniem 34 członków Klubu zdecydowało o jego przeprowadzeniu w trybie jawnym i utrzymaniu pięcioosobowego składu Zarządu. Zgodę na kandydowanie do władz GKS wyraziło 8 z 10 zgłoszonych kandydatów, a najwięcej głosów otrzymali: Tomasz Kubkowski (25, wybrany na prezesa), Gabriela Puchalska - Kocisz (32, wiceprezes), Marek Grochowski (32, sekretarz), Miłosz Kołodziejczyk (27, członek) i Sylwester Zbiejczuk (22, członek). Zebrani podjęli również decyzję o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej, dokoptowując do niej byłego prezesa Mamr Józefa Błudnickiego. Ten ostatni pod koniec czwartkowego zebrania złożył kilka wniosków (zaakceptowanych przez zebranych), m.in. zobowiązując nowe władze do opracowania regulaminu pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i zakresu obowiązków poszczególnych osób w kierownictwie Mamr. Józef Błudnicki wnioskował także o opracowanie kodeksu etyki członka klubu i trenera GKS Mamry, zatrudnienie kierownika klubu na etat lub część etatu, opracowanie rzetelnej ewidencji członków, założenie księgi uchwał i wniosków oraz stworzenie strony internetowej "GieKSy" (klub nie posiada takowej od prawie roku).