Dostałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej, albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Ci umowy? To potencjalne sytuacje, w których ktoś nieuprawniony mógł posłużyć się Twoimi danymi. Pamiętaj, nie jesteś bezbronny! - przypomina Katarzyna Tota - Leszczyńska, powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku.

- Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły paść ofiarami kradzieży swoich dokumentów, powinny w pierwszej kolejności zgłosić się  na policję - mówi Katarzyna Tota - Leszczyńska. - Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia. Nie trzeba wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy, tak jak w przypadku zgubienia dowodu osobistego. Zarówno gdy padłeś ofiarą kradzieży dokumentu tożsamości, jak i wówczas gdy po prostu go zgubiłeś, zgłoś ten fakt np. bankowi, w którym masz konto i zablokuj karty oraz dostęp do rachunku (jeżeli skradziono nam telefon z aplikacją bankową).

Aby wyrobić nowy dokument należy zgłosić się do urzędu. W przypadku dowodu osobistego jest to dowolny urząd gminy, a w przypadku paszportu – punkt paszportowy. Strata prawa jazdy wymaga natomiast wizyty w starostwie powiatowego. W przypadku, gdy o kradzieży tożsamości dowiadujemy się wraz z zwizytą komornika lub informacji o niespłaconym zobowiązaniu, również zgłaszamy sprawę policji. Poszkodowany powinien również poinformować bank lub firmę pożyczkową, u której zaciągnięte zostało zobowiązanie. Kopie zgłoszeń do instytucji będą przydatne w postępowaniu dowodowym, dlatego też warto je gromadzić.

(red)