Na mocy styczniowej uchwały Rady Miejskiej kluby sportowe działające na terenie Giżycka mogą już składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na działalność w roku 2021. Tymczasem w piątek (12 lutego) na facebookowym profilu Stowarzyszenia "Aktywne Giżycko" pojawiła się informacja, jakoby Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wykreśliła z uchwały jeden z zapisów.

"Udało się! Więcej giżyckich klubów z dotacjami" - czytamy na profilu AG. - "Regionalna Izba Obrachunkowa przychyliła się do wniosku klubu Aktywne Giżycko", wykreślając z uchwały burmistrza zapis, że tylko jeden klub z jednej dyscypliny może ubiegać się o dotację celową na sport".

Komunikat jest dość zaskakujący, albowiem z treści uchwały, przyjętej przez Radę Miejską 18 stycznia tego roku, nie wynika, iż liczba klubów mogących ubiegać się o dotację celową była kiedykolwiek ograniczona. W uchwale znajduje się natomiast punkt, iż wspomniane dofinansowanie otrzyma tylko jeden klub reprezentujący jedną z trzech dyscyplin wiodących (tymi w Giżycku są: piłka nożna, żeglarstwo i pływanie). O co zatem chodzi z tym "wykreśleniem zapisu z uchwały burmistrza"? I jak RIO mogła wykreśliłć zapis, którego... nie było? O komentarz poprosiliśmy Wojciecha Iwaszkiewicza, burmistrza Giżycka. 

- Niestety, to kolejny fake news i manipulacja wprowadzająca niepotrzebny zamęt, a sam komunikat to wyjątkowy nonsens - mówi Wojciech Iwaszkiewicz. - Po pierwsze: nie ma uchwał burmistrza, są jedynie uchwały Rady Miejskiej. A po drugie: o dotację celową ubiegać się mogą zawsze wszystkie kluby. Myślę, że umieszczenie takiego komunikatu może wynikać jedynie albo z całkowitej nieznajomości tej tematyki, albo jest podyktowane nieuczciwymi zamiarami. Podczas piątkowego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której brał udział radny Paweł Andruszkiewicz z klubu AG, poinformowałem, że Regionalna Izba Obrachunkowa prawdopodobnie (bo nie ma oficjalnej informacji) uchyli wszystkie zapisy uchwały Rady Miejskiej, które wkraczają w kompetencje burmistrza. Tym samym to nie ogranicza mnie w żadnym wypadku i dotację może dostać tyle klubów, ile uznam za uzasadnione. Nie może mi tego narzucić Rada, o co właśnie zabiegają radni AG. Żałuję, że wciąż nie wykazują oni woli współpracy, a jedynie konfrontacji i wbrew prawu próbują wkraczać w kompetencje burmistrza. W tym przypadku RIO stanęła w obronie praw burmistrza, pozostawiając mi pełną swobodę. Nie wiem, z jakiego powodu radni AG uważają to za swój sukces, skoro ich filozofia została tą decyzja całkowicie zdruzgotana.

Póki co żadne oficjalne pismo z RIO w sprawie uchwały do giżyckiego Ratusza nie wpłynęło. Tymczasem od wczoraj (12 lutego) wszystkie zainteresowane dotacją celową kluby mogą składać wnioski o jej przyznanie. Dokumenty przyjmowane są do 22 lutego w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, szczegóły: bip.gizycko.pl i mosir.gizycko.pl.

Bogusław Zawadzki