Trzy giżyckie kluby, reprezentujące wiodące dyscypliny sportu w naszym mieście, otrzymają dotację celową na swoją działalność w roku 2021. Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka z tej formy dofinansowania skorzystają: Giżycki Klub Sportowy "Mamry", Giżycka Grupa Regatowa (żeglarstwo) oraz MKS Medyk (pływanie). Wyniki konkursu ogłoszono dziś (piątek, 26 lutego).

Pomoc klubom w formie dotacji celowej (o łącznej wartości ponad 1,21 mln zł) to efekt uchwały, jaką w styczniu tego roku podjęła Rada Miejska w Giżycku. Zgodnie z nią o dofinansowanie mogły się ubiegać wszystkie sportowe podmioty znad Niegocina rywalizujące we wspomnianych dyscyplinach, ale szansę na uzyskanie dotacji miał tylko jeden klub w danej dyscyplinie. Oferty można było składać do 22 lutego. Po ich analizie poszczególnym klubom przyznano następujące dofinansowanie: GKS Mamry Giżycko - 622 559 zł, Giżycka Grupa Regatowa - 550 000 zł, MKS Medyk Giżycko - 38 041 zł. Warto przypomnieć, iż w związku z otrzymaniem dotacji celowej kluby te nie mogą już ubiegać się o wsparcie Miasta w konkursach grantowych.

bz