Siódmego października rezygnację z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku złożyła Katarzyna Banach. W miniony poniedziałek zarządzenie o jej odwołaniu ze stanowiska (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia) podpisał burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz.

Katarzyna Banach kierowała "Siódemką" od września 2013 roku, po drugim wygranym konkursie. Drugim, bo wynik pierwszego (marzec 2013 roku) - notabene także wygranego przez Katarzynę Banach - zaskarżył jej jedyny konkurent Edward Waszak (wcześniejszy szef placówki). Na jego wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wówczas postępowanie. Cztery miesiące później oboje kandydaci zmierzyli się w kolejnym konkursie, a jego rezultat był identyczny jak za pierwszym razem. W marcu 2018 roku Katarzyna Banach z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powodem październikowej rezygnacji dyrektor SP 7 był brak porozumienia z organem prowadzącym, czyli Gminą Miejską Giżycko.

bz