Czy giżycki stadion niedługo będzie miał swojego patrona? Grupa mieszkańców naszego miasta rozpoczęła starania o nadanie obiektowi przy ul. Moniuszki imienia Karola Chmielewskiego, zmarłego trzy lata temu zasłużonego działacza sportowego i przez wiele lat organizatora życia sportowego nad Niegocinem.

Z naszych informacji wynika, że na razie kompletowane są dokumenty, które finalnie wraz z wymaganą liczbą co najmniej 300 podpisów osób popierających inicjatywę trafią niedługo do giżyckich radnych. I to właśnie Rada Miejska zdecyduje, czy ś.p. Karol Chmielewski zostanie patronem stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Mówiono o nim: "Człowiek - Orkiestra giżyckiego sportu" i to określenie jest chyba najlepszą odpowiedzią na pytanie: kim był Pan Karol? Przez długie lata angażował się we wszystko, co związane było ze sportem i rekreacją. Pracował w MOSiR, był m.in. prezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, kierownikiem GKS Mamry, działaczem Szkolnego Związku Sportowego. Organizował amatorskie ligi piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, cieszące się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców (zarówno uczestników, jak i kibiców). Jego pracę doceniali wszyscy, czego dowodem są nie tylko liczne medale i odznaki, ale przede wszystkim ciepłe wspomnienia o Nim  tych, którzy kiedykolwiek mieli okazję spotkać Go na swej drodze. Karol Chmielewski odszedł 26 stycznia 2019 roku.

bz