Podpisy dwóch nieżyjących osób znalazły się na listach poparcia dla kandydatów na radnych, które pełnomocnik giżyckiego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości dostarczył w marcu do Miejskiej Komisji Wyborczej. Czujni i skrupulatni członkowie tej ostatniej odmówili rejestracji komitetu, a Komisarz Wyborczy w Olsztynie, do którego KW PiS się odwołał, decyzję o odmowie podtrzymał. Dodatkowo sprawę zgłoszono do prokuratury.

Na listach poparcia dla kandydatów KW PiS, ubiegających się o start w wyborach samorządowych w trzech okręgach, stwierdzono mnóstwo uchybień. Chodzi m.in. o powielanie podpisów tej samej osoby pod jedną listą, wpisanie wadliwych numerów PESEL, błędy w imionach i nazwiskach czy adresy niezgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców (poparcie zadeklarowane przez mieszkańców innych gmin). Z tych powodów - po odrzuceniu kilkudziesięciu niewłaściwych podpisów - Prawu i Sprawiedliwości nie udało się spełnić wymogu rejestracyjnego, wynikającego z art. 427 par. 1 kodeksu wyborczego, czyli uzyskać 150 podpisów w danym okręgu. Wspomniane uchybienia nie podlegają żadnym sankcjom (jedyną konsekwencją może być niezarejestrowanie komitetu z powodu braku wymaganej liczby podpisów - co w tym przypadku miało miejsce), ale już kwestia rzekomego poparcia przez osoby zmarłe to zupełnie inny kaliber. Sprawa dotyczy okręgu wyborczego nr 2 w Giżycku. Na listach z podpisami potencjalnych wyborców Miejska Komisja Wyborcza stwierdziła obecność nazwisk dwóch giżycczan, którzy odeszli z tego świata w roku 2020 i 2023. Siłą rzeczy nie mogli więc udzielić poparcia PiS-owskim kandydatom na radnych. Ostatecznie MKW - po weryfikacji 524 podpisów i odrzuceniu 94 z nich - odmówiła rejestracji, KW PiS złożyło odwołanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, ten jednak zaskarżenie uznał za bezzasadne i uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej utrzymał w mocy. Nie jest to jednak koniec sprawy. To, w jakich okolicznościach dane nieżyjących osób znalazły się na listach poparcia, i kto jest autorem sfałszowanych podpisów, zbada teraz prokuratura, do której MKW w Giżycku złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.