Czy to początek końca gigantycznego zamieszania w Giżyckim Klubie Sportowym "Mamry"? Oby. Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII KRS ustanowił wreszcie kuratora dla najstarszego stowarzyszenia nad Niegocinem. Od 18 kwietnia funkcję tę społecznie pełni Tomasz Kubkowski, czyli... prezes Zarządu Mamry, wybrany na to stanowisko przez członków Klubu 9 marca minionego roku. Dodajmy: Zarządu po kilku miesiącach nieuznanego przez KRS.

Dlaczego nieuznanego? Otóż KRS po wielu tygodniach (w środowisku piłkarskim mówi się także, że po "życzliwych" podpowiedziach) zakwestionował sposób zwołania marcowego Walnego Zebrania Członków Klubu, które powinno się odbyć na wniosek Zarządu Klubu. Sęk w tym, że w marcu ów Zarząd działał jedynie w dwuosobowym składzie, nie miał więc prawnych możliwości podejmowania tak ważnych decyzji. Zgodnie ze Statutem Klubu Walne zwołano więc po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów członków GKS Mamry. KRS podważył jednak to rozwiązanie, twierdząc, że i tak na podstawie tych podpisów spotkanie miał prawo zorganizować jedynie Zarząd...

Korespondencyjne przepychanki Klubu z KRS trwały kilka miesięcy, przez ten czas sytuacja w "GieKSie" (finansowa i sportowa) mocno się skomplikowała. A gdy wszystkie możliwości porozumienia zostały wyczerpane, nieuznawany przez KRS Zarząd wystąpił do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia. Dokument przez kolejne miesiące "nabierał mocy prawnej" i kto wie, jak długo jeszcze trwałby impas, gdyby nie wizyta przedstawicieli kierownictwa Mamr w Olsztynie, podczas której zapadły istotne ustalenia. M.in. to, ze Klub nie poniesie żadnych kosztów związanych z działalnością kuratora (a te nie są małe, bo wahają się od 6 do 9 tysięcy złotych miesięcznie), albowiem społeczne pełnienie tej funkcji zadeklarował Tomasz Kubkowski, czyli nieuznawany przez KRS prezes nieuznawanego Zarządu. 18 kwietnia Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII KRS ostatecznie potwierdził jego powołanie na to stanowisko.

Jakie są zadania kuratora? Mówiąc w wielkim skrócie - nadzorowanie spraw bieżących oraz zwołanie Walnego Zebrania Członków KLubu, podczas którego legalnie zostaną wybrane nowe władze. Czas pracy kuratora to maksymalnie sześć miesięcy, ale z całą pewnością Walne zostanie zwołane dużo wcześniej (mówi się o maju lub czerwcu).

DSC 0143Tomasz Kubkowski (z lewej) w rozmowie z Dariuszem Kowalczykiem, którego wymienia się jako najpoważniejszego kandydata na nowego "sternika" Mamr