W czwartek po południu dowiemy się, kto zostanie zastępcą przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Czopińskiej i jaka pensja będzie wpływać co miesiąc na konto burmistrz Ewy Ostrowskiej. Przed nami drugie posiedzenie giżyckich radnych.

Podczas sesji wybrani w kwietniu rajcowie powołają także Komisję Rewizyjną, Komisję Spraw Społecznych, Komisję Finansów i Gospodarki oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, poznamy również nazwiska przedstawicieli Gminy Miejskiej Giżycko w Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami i w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W programie czwartkowego posiedzenia znalazły się ponadto projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany w budżecie na rok 2024 oraz projekt w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

A po sesji, która rozpocznie się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, być może radni będą mieli okazję skosztowania urodzinowego szampana... Bezalkoholowego, oczywiście ;).