Nie było jednomyślnoślności Rady Miejskiej w kwestii ustalenia wynagrodzenia burmistrz Ewy Ostrowskiej. W czwartkowe popołudnie przyjęto najniższą z trzech zgłoszonych stawek, zaproponowaną przez Magdalenę Fuk, czyli niedawną kontrkandydatkę Ostrowskiej w walce o fotel szefowej Ratusza. Na pensję zasadniczą wyższą o... 400 lub 430 złotych brutto większość rajców nie wyraziła zgody.

Wynagrodzenie burmistrza to suma trzech składowych: poborów zasadniczych, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego w wysokosci 30% sumy dwóch wspomnianych elememtów. Zgłoszone podczas czwartkowej sesji propozycje różniły się nieznacznie tą pierwszą składową, ale radni nie wypracowali wspólnego - najkorzystniejszego dla pani burmistrz - stanowiska. Ostatecznie największe poparcie zyskała propozycja Magdaleny Fuk, czyli 10 000 złotych brutto poborów zasadniczych, 3450 zł dodatku funkcyjnego i 30-procentowy dodatek specjalny (takie same stawki miał w minionej kadencji burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz). O nieco wyższe wynagrodzenie zasadnicze (10 400 zł) wnioskował Mirosław Boć, a Jacek Brzeski poddał pod rozwagę Rady ustalenie pensji zasadniczej na maksymalnym - w świetle przepisów - poziomie 10 430 złotych, czyli zaledwie o 430 złotych więcej niż propozycja Magdaleny Fuk. Sugestie obu panów przepadły jednak w głosowaniu i ostatecznie na konto burmistrz Giżycka wpływać będzie co miesiąc 12 248 złotych "na rękę" (plus wynikające z Kodeksu Pracy stażowe, którego wysokość zależna jest od długości okresów zatrudnienia). Za taką opcją zagłosowali: Paweł Andruszkiewicz, Mirosław Boć, Jadwiga Agata Buczyńska, Małgorzata Czopińska, Magdalena Fuk, Artur Jakóbczak Mirosław Kastner, Karolina Koroś - Mieronowicz, Wiesława Kozioł, Paweł Łazarski, Marcin Łobodziński, Michał Minikowicz, Mariusz Piotrowski, Jarosław Śnieżawski i Łukasz Zakrzewski. Przycisk "Przeciw" nacisnęli: Wojciech Iwaszkiewicz, Leszek Łucko, Piotr Stopiński, Jacek Brzeski i Grażyna Darska, a Cezary Piórkowski wstrzymał się od głosu. W głosowaniach nad pozostałymi propozycjami wyniki były następujące: opcja zgłoszona przez Mirosława Bocia - 7 głosów za, 11 przeciw, 3 wstrzymujące się;opcja Jacka Brzeskiego - 8 głosów za, 10 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Podczas sesji zapadły kolejne ważne decyzje personalne. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Pawła Andruszkiewicza (choć tę propozycję publicznie ostro skrytykował były burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz), a stanowisko szefa siedmioosobowej Komisji Rewizyjnej powierzono Łukaszowi Zakrzewskiemu. Wybrano również składy Komisji Spraw Społecznych, Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pierwsze posiedzenia komisji zaplanowano na przyszły tydzień i wówczas poznamy nazwiska przewodniczących i wiceprzewodniczących. W czwartek radni wybrali również przedstawicieli Gminy Miejskiej Giżycko do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami i do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W organizacjach tych nasze miasto reprezentować będą odpowiednio: Michał Lubas i Magdalena Fuk.