To już naprawdę nie przelewki. W głośnej ostatnio sprawie licznych zaniedbań w schronisku dla bezdomnych psów w Bystrym do akcji wkroczyła prokuratura. 2 września zostało wszczęte śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza Giżycka, Wójta Gminy Giżycko i podległych im urzędników oraz w sprawie znęcania się nad psami poprzez niezapewnienie im właściwych warunków bytowych i opieki weterynaryjnej.

O tym, że w schronisku w Bystrym dzieją się rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca, pisaliśmy TUTAJ. Wszystko wskazuje na to, że nasilone w ostatnich tygodniach działania organizacji "prozwierzęcych", których skutkiem była m.in. kontrola w placówce przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku, znajdą swój finał na sądowej wokandzie, a z problemami będą się musieli liczyć nie tylko współwłaściciele schroniska. Na razie mamy śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Mrągowie po zawiadomieniu złożonym przez jedno ze "zwierzolubnych" stowarzyszeń.. Postępowanie prowadzone będzie trzytorowo:

1. w sprawie niedopełnienia w okresie 19 stycznia 2015 r. - 24 lipca 2020 r. obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Giżycko i podległych mu funkcjonariuszy publicznych poprzez zaniechanie rzetelnego sprawdzenia i zweryfikowania infrastruktury, wyposażenia oraz warunków technicznych i organizacyjnych schroniska dla zwierząt w Bystrym, udzielenie zezwolenia na prowadzenie wymienionej działalności gospodarczej oraz zawarcie umowy dotyczącej przyjmowania do schroniska i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy wiejskiej. W śledztwie będzie również wyjaśniana kwestia zaniechania bieżącej i okresowej kontroli warunków prowadzenia wspomnianej działalności - a tym samym działania na szkodę interesu publicznego (umożliwienie prowadzenia zarobkowej działalności w zakresie opieki nad zwierzętami z rażącym naruszeniem przepisów, noszącym znamiona znęcania się nad czworonogami - art. 231 par. 1 kodeksu karnego).

2. w sprawie niedopełnienia w nieustalonym czasie do 10 lipca 2020 r. obowiązków służbowych przez Burmistrza Miasta Giżycka i podległych mu funkcjonariuszy publicznych poprzez zawarcie umowy dotyczącej przyjmowania do schroniska i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami bez rzetelnej weryfikacji warunków infrastruktury i wyposażenia obiektu zgłoszonego do prowadzenia działalności. Śledztwo wyjaśni także ewentualne zaniechanie bieżących i okresowych kontroli dobrostanu utrzymania umieszczonych w schronisku zwierząt, w wyniku czego psy z gminy miejskiej utrzymywane były wbrew obowiązującym przepisom, co mogło wypełniać znamiona znęcania się nad nimi (art. 231 par.1 kodeksu karnego).

3. w sprawie znęcania się nad zwierzętami w nieustalonym czasie do 10 maja 2020 r. w schronisku w Bystrym poprzez niezapewnienie im własciwych warunków bytowych i opieki weterynaryjnej (art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt).

Bogusław Zawadzki